Artykuł publicystyczny po angielsku

Artykuł publicystyczny po angielsku to dłuższa forma wypowiedzi pisemnej, która obowiązuje na maturze z języka angielskiego dopiero od 2015 roku. Ze względu na to, że jest stosunkowo nową formą, może sprawiać problemy maturzystom. Artykuł to tekst przeznaczony do publikacji w gazecie, magazynie bądź internecie, w którym autor rzeczowo przedstawia konkretny temat. Poniżej znajdziecie wskazówki jak napisać artykuł publicystyczny po angielsku, przydatne zwroty oraz wzór artykułu publicystycznego po angielsku.

Spis treści:
1. Zasady pisania artykułu publicystycznego po angielsku
2. Przydatne zwroty
3. Artykuł publicystyczny po angielsku – wzór

Zasady pisania artykułu publicystycznego po angielsku

Pisząc artykuł publicystyczny, należy stosować się do zasad poprawnej gramatyki oraz mieć na uwadze rodzaj stylu. W tym przypadku, obowiązuje styl formalny, półformalny lub nieformalny, w zależności od tego gdzie pojawi się nasz artykuł i kto go będzie czytał. Należy w pełni rozwinąć podane w poleceniu informacje. Artykuł powinien być podzielony na akapity. Limit słów to 200-250.

Elementy składające się na artykuł publicystyczny po angielsku

1. Tytuł (nagłówek) – chwytliwy, powinien nawiązywać do treści artykułu.

Are you afraid of going to school?

2. Wstęp – krótkie wprowadzenie tematu sugerujące charakter artykułu.

School days should be a happy time in children’s lives. What can make their lives a misery, then? I think, there is one thing which answers this question – bullying.

3. Rozwinięcie – jeden lub kilka paragrafów, szczegółowo określających problem przedstawiony w artykule. W zależności od tematu i polecenia, autor używa elementów opisu, opowiadania, recenzji lub rozprawki.

Unfortunately, nowadays bullying is very common. It affects students of any age, any gender, any nationality. I know a person who had a terrible bullying experience at school 2 years ago as older boys threatened him. 

What can we do to stop this problem? Personally, I think that teachers should be very strict when a case of bullying occurs in their class. Other students need to support the bullied kid.

4.Zakończenie – podsumowanie tematu, zakończenie artykułu, często zadanie czytelnikowi pytania.

Bullying can be a nightmare for young people. Hopefully, one day all students will be able to go to school without fear.

Przydatne zwroty

Have you ever thought about…? – Czy kiedykolwiek myśleliście o…?

Imagine… – Wyobraź sobie…

Nowadays, a very controversial issue is… – W dzisiejszych czasach, bardzo kontrowejsyjną kwestią jest…

For instance/for example – Na przykład

On the one hand – Z jednej strony

On the other hand – Z drugiej strony

It is essential to… – To ważne, aby

We should ask ourselves why… – Powinniśmy zadać sobie pytanie dlaczego…

I think all of you will agree that… – Myślę, że wszyscy zgodzicie się, że…

According to the latest research – Według najnowszych badań

As far as… is/are concerned… – Jeżeli chodzi o…

Under no circumstances – Pod żadnym warunkiem

Consequently – W efekcie

From the point of view of… – Z punktu widzenia…

In addition – Dodatkowo

On the contrary – Wręcz przeciwnie

On the whole – Ogólnie rzecz ujmując

Therefore – Zatem

Whereas – Podczas gdy

What would you do if… – Co byście zrobili, gdyby…

Even though – Chociaż

However – Jednakże

Needless to say – Rzecz jasna

Furthermore – Ponadto

What is more/Moreover – Co więcej

Last but not least – Ostatnia, ale równie ważna sprawa

To sum up/To conclude – Podsumowując

All in all – Ogólnie rzecz biorąc

Artykuł publicystyczny po angielsku – wzór

Przykład artykułu publicystycznego po angielsku z tłumaczeniem

Tytuł Learning about different life
Wstęp Studying abroad is definitely an exciting experience. It gives the opportunity to learn about traditions of the host country. Apart from the excellent education I received during 6 months in France, I also met new friends and improved my language skills. Of course, every student exchange has some downsides to it.
Rozwinięcie I attended a student exchange programme in Paris. Even though I knew the language pretty well already, I had problems to understand accents and slang. Now, I am a much fluent speaker but those who plan to go to other country should keep in mind that it is not going to be that easy at the beginning.
Every person who starts studying in a different country has to look after themselves. Do not panic if you get lost or you cannot understand what the lesson is about, there are always people to help you. Adapting to living in a new country is not easy but once you get used to it and missing family has been overcome, you will become an independent and responsible person.
Zakończenie All of this leads me to the conclusion that, attending a student exchange programme is not an easy adventure. It is true that it teaches us self-reliance and gives the opportunity of meeting new people and getting to know other cultures but it can also make us feel lonely and helpless at times. But if you never take risks, you will never drink champagne, right?

Tłumaczenie:

Tytuł Nauka innego życia
Wstęp Studiowanie za granicą jest na pewno ekscytującym doświadczeniem. Daje szanse poznania tradycji goszczącego kraju. Oprócz znakomitego wykształcenia, które otrzymałam podczas 6 miesięcy spędzonych we Francji, poznałam nowych przyjaciół i poprawiłam swoje umiejętności językowe. Oczywiście, każda wymiana studencka ma swoją negatywną stronę.
Rozwinięcie Brałam udział w wymianie studenckiej w Paryżu. Mimo tego, że znałam język całkiem dobrze, miałam problemy ze zrozumieniem akcentów i slangu. Teraz jestem dużo bardziej płynna lecz ci, którzy planują wyjechać do innego kraju muszą pamiętać, że na początku nie będzie tak łatwo.
Każda osoba, która zaczyna naukę w innym kraju musi na siebie uważać. Nie panikujcie jeśli się zgubicie albo nie rozumiecie o czym jest dana lekcja, zawsze są ludzie, którzy pomogą. Przystosowanie się do nowego kraju nie jest łatwe, ale kiedy się już przyzwyczaisz i przezwyciężysz tęsknotę za rodziną, staniesz się niezależną i odpowiedzialną osobą.
Zakończenie Wszystko to doprowadza mnie do stwierdzenia, że uczestnictwo w wymianie studenckiej nie jest łatwą przygodą. To prawda, że uczy nas samodzielności i daje szansę poznania nowych ludzi i kultury, ale może tez sprawić, że czasem będziemy czuć się samotni i bezradni. Jednak kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, prawda?

artykuł publicystyczny po angielsku

To już wszystko co musisz wiedzieć o tym, jak napisać artykuł publicystyczny po angielsku. Jeśli artykuł okazał się przydatny, kliknij przycisk „Lubię to!” 🙂

Ocena: 5/5 (liczba głosów:12)

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *